εγκολάπτω


εγκολάπτω
(AM ἐγκολάπτω)
χαράζω, σκαλίζω.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐγκεκολαμμένα — ἐγκολάπτω cut perf part mp neut nom/voc/acc pl ἐγκεκολαμμένᾱ , ἐγκολάπτω cut perf part mp fem nom/voc/acc dual ἐγκεκολαμμένᾱ , ἐγκολάπτω cut perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐγκεκολαμμέναι — ἐγκολάπτω cut perf part mp fem nom/voc pl ἐγκεκολαμμένᾱͅ , ἐγκολάπτω cut perf part mp fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐγκεκολαμμένον — ἐγκολάπτω cut perf part mp masc acc sg ἐγκολάπτω cut perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐγκεκολαμμένων — ἐγκολάπτω cut perf part mp fem gen pl ἐγκολάπτω cut perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐγκολαψάντων — ἐγκολάπτω cut aor part act masc/neut gen pl ἐγκολάπτω cut aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐγκολάπτει — ἐγκολάπτω cut pres ind mp 2nd sg ἐγκολάπτω cut pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐγκολάπτουσι — ἐγκολάπτω cut pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐγκολάπτω cut pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐγκολάπτουσιν — ἐγκολάπτω cut pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐγκολάπτω cut pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐγκολάψαι — ἐγκολάπτω cut aor inf act ἐγκολάψαῑ , ἐγκολάπτω cut aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐγκόλαπτον — ἐγκολάπτω cut imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ἐγκολάπτω cut imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.